Hjälp och support VANLIGA FRÅGOR

TERMER

TERMER

Vad är VIN-kod?

VIN är en förkortning för Vehicle Identifier Number, det unika nummer som kallas chassinummer på svenska. Du kan hitta din VIN-kod på din bils registreringsdokument eller vindrutan (syns längst ner på vänster sida när du står utanför bilen).

Till toppen av sidan

Vad är energikostnad?

Energikostnaden är förhållandet mellan körsträckan och elförbrukningen. Ju fler km/kWh och ju mindre kWh/km man kan uppnå desto lägre är energikostnaden.

Till toppen av sidan

Vad är favoriter? (informationsflöden)

Detta är en funktion som du kan använda för att få direkt åtkomst till informationsflöden som färdplanen.

Till toppen av sidan

Vad är en resa?

Denna term avser körtiden från det att tändningen slås på tills den stängs av. En resa är en körning.

Till toppen av sidan

Vad är ekoträdet?

Det är vad vi kallar det träd som visas på ekoindikatorn. Det är vårt lilla sätt att visa att du kör ekologiskt.

Till toppen av sidan

MÅTTENHET

MÅTTENHET

Hur kan jag växla från miles till kilometer?

Måttenheten växlas automatiskt i enlighet med det land där du och din bil är registrerade. Det syns på webben, i din mobilapp, i din e-post och i ditt informationsflöde.

Till toppen av sidan

ACCOUNT SETUP

ACCOUNT SETUP

Vad händer om jag glömmer bort mitt användar-ID?

Din e-postadress är ditt användar-ID. Om du ibland använder en annan e-postadress, titta efter bekräftelsemeddelandet från You+Nissan i dina inkorgar.

Till toppen av sidan

Vad händer om jag glömmer bort mitt användar-ID?

Din e-postadress är ditt användar-ID. Om du ibland använder en annan e-postadress, titta efter ditt bekräftelsemeddelande från You+Nissan i dina inkorgar.

Till toppen av sidan

Vag händer om jag glömmer bort mitt lösenord?

Klicka "Glömt ditt lösenord?" på startsidan för You+Nissan och följ instruktionerna.

Till toppen av sidan

Hur kontrollerar jag nätverkstäckningen i bilen?

Din bil använder mobila nätverk för att få åtkomst till Nissans anslutna tjänster. Om du har problem med att validera ditt ägarskap, kan du vara på en plats som inte har så stark datasignal. Du kan testa att ta din bil till en plats med en starkare signal och upprepa ägarskapskontrollen.

För att kontrollera nätverkstäckningen i din bil, följ nedanstående steg:

  1. Tryck på START/STOP-knappen för att starta motorn
  2. Identifiera nätverksikonen på skärmen i GPS-systemet.
  3. Om ikonen har ett eller flera streck har du tillräckligt bra nätverkstäckning
  4. Om ikonen inte visar några streck innebär det att du inte har någon nätverkstäckning. Om så är fallet, kör din bil till en annan öppen plats

Till toppen av sidan

Hur slutför jag ägarkontrollen?

För att garantera att dina anslutna tjänster används av dig och inte av någon annan, har NissanConnect EV en egen process för att kontrollera fordonsägarskapet.

När du klickar på knappen ”Starta ägarskapskontroll” har du 60 minuter på dig att fylla i alla krävda steg som listas här.

  1. Gå till din bil.
  2. Tryck på START/STOP-knappen för att starta motorn
  3. Vänta i en minut.
  4. Tryck på START/STOP-knappen för att stänga av motorn.

Till toppen av sidan

LOGGA IN

LOGGA IN

Kommer systemet logga ut mig automatiskt, om jag glömde göra det själv?

Det är möjligt att en inloggning med samma användar-ID redan gjorts via en annan terminal eller webbskärm. Om samma användar-ID används för inloggning på en annan plats blir du utloggad från den tidigare sessionen.

Till toppen av sidan

Kan jag logga in på flera skärmar eller enheter med samma ID?

Nej det går tyvärr inte. Om samma användar-ID används för inloggning på en annan plats blir du utloggad från den tidigare sessionen.

Till toppen av sidan

ANVÄNDARNAMN

ANVÄNDARNAMN

Vad används mitt användarnamn till?

Ditt användarnamn används för att identifiera din bil i den regionala och globala ekotävlingen.

Till toppen av sidan

E-POSTADRESS

E-POSTADRESS

Jag får inga e-postmeddelanden även om jag har ställt in e-postinställningarna.

Kontrollera dina e-postinställningar i Anslutna tjänster/sektionen om meddelandeinställningar.

Till toppen av sidan

FJÄRRSTYRNING

FJÄRRSTYRNING

Jag kan inte starta fjärrladdningen.

Fjärrladdning fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad på rätt sätt. Det fungerar inte heller om bilens strömbrytare är på eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.

Till toppen av sidan

Kan jag avbryta fjärrladdningen från min dator eller mobila enhet?

Nej du kan tyvärr inte avbryta fjärrladdningen från en dator eller mobil enhet. Koppla ur kabeln om du vill avbryta laddningen.

Till toppen av sidan

När avbryts fjärrladdningen?

Den avbryts automatiskt när batteriet är fulladdat. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens strömbrytare är på.

Till toppen av sidan

Kan jag starta snabbladdningen från datorn eller mobilen?

Nej det går tyvärr inte. Fjärrladdning är endast tillgängligt för normal laddning.

Till toppen av sidan

Kan jag stoppa fjärrklimatkontrollen från min dator eller mobila enhet?

Ja, du kan stänga av klimatkontrollanläggningen via kontrollpanelen för de anslutna tjänsterna.

Till toppen av sidan

Varför kan jag inte starta fjärrklimatkontrollen?

Fjärrklimatkontroll fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad korrekt eller om batteriet börjar bli svagt. Det fungerar inte heller om bilens strömbrytare är på eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.

Till toppen av sidan

När stoppar fjärrklimatkontrollen?

Den avbryts efter upp till två timmars drift via laddningskabeln. Under batteridrift avbryts den efter upp till 15 minuter. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens strömbrytare är på.

Till toppen av sidan

Kan jag ändra temperaturen med fjärrklimatkontrollen?

Nej det går tyvärr inte. Fjärrklimatkontrollen ställer in temperaturen i bilen efter den temperatur som du har ställt in tidigare.

Till toppen av sidan

Kan jag starta fjärrladdningen medan fjärrklimatkontrollen är igång?

Ja. I detta fall utförs fjärrladdningen samtidigt som fjärrklimatkontrollen är igång.

Till toppen av sidan

Kan jag starta fjärrklimatkontrollen under pågående laddning?

Ja. I så fall arbetar fjärrklimatkontrollen samtidigt som fjärrladdningen pågår.

Till toppen av sidan

Kommer laddningsstatus att meddelas även vid snabbladdning?

Ja, laddningsstatus meddelas när snabbladdningen är slutförd eller avbryts.

Till toppen av sidan

I vilka situationer utöver avslutad laddning kommer laddningsstatus att meddelas?

Laddningsstatus meddelas när laddningskabeln dras ut eller om ett strömavbrott inträffar.

Till toppen av sidan

Hur ställer jag in temperaturen för fjärrklimatkontrollen?

Du kan justera klimatkontrollens temperatur i bilen i kontrollpanelen: Tryck på knappen “Noll utsläpp” > Inställningar > Timer/Fjärrkontroll – Ställ in temperatur

Till toppen av sidan

Kan jag ställa en timer medan klimatkontrollen redan är aktiverad?

Även om den är PÅ kan en ny timertid ställas in för att aktivera klimatkontrollanläggningen vid en senare tidpunkt. Det kommer inte att avbryta pågående inställning för klimatkontrollanläggningen.

Till toppen av sidan

Kan jag ställa in flera timers?

Endast en timertid ställas in åt gången. När en ny timertid skapas samtidigt som en tidigare redan är inställd, avbryter och ersätter den nya timertiden den tidigare inställningen.

Till toppen av sidan

KÖRHISTORIK

KÖRHISTORIK

Den körsträcka som visas stämmer inte överens med verkligheten.

Det är den körda sträckan efter att du angav ditt användar-ID och lösenord. Den kan skilja sig från den som visas i bilen.

Till toppen av sidan

Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?

Vi vet att vi kan minska koldioxidutsläppen under körning med en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR (som är en ICE-bil i motsvarande storlek).

Till toppen av sidan

MIN KÖRSTIL

MIN KÖRSTIL

Hur fastställer ni nivån?

Vi fastställer nivån efter hur långt resultatet ligger från genomsnittet. Genomsnittsnivån är 3.

Till toppen av sidan

Hur många poster visas?

Du kan se de fem senaste posterna i färdhistoriken på sidan för mobila enheter. Använd hemsidan för datorer om du vill se fler.

Till toppen av sidan

ELPRISSIMULATION

ELPRISSIMULATION

Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?

Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.

Till toppen av sidan

Varför skiljer sig de visade resultaten från de faktiska resultaten?

Befintliga elanvändningsvärden varierar för varje kontrakt. Det beror även på tiden på dygnet. Därför ska denna tjänst endast användas som en vägledning.

Till toppen av sidan

REGIONAL RANKNING

REGIONAL RANKNING

Hur klassificerar ni Platina, Guld, Silver och Brons?

Vi rankar dem baserat på listan över den genomsnittliga månatliga energikostnaden. Platina: topp 20 % Guld: topp 20-50 % Silver: 50-80 % Brons: mindre än 80 %""

Till toppen av sidan

Det är nu september, men rankingen för augusti visas fortfarande. Varför?

När din information för september överförs till vårt datacenter kan du se rankingen för september från nästa åtkomsttillfälle. Eftersom rankingen beräknas en gång om dagen måste du gå tillbaka dagen efter att informationen överfördes.

Till toppen av sidan

VÄRLDSRANKNING

VÄRLDSRANKNING

Vad är skillnaden mellan månadvis-, veckovis- och daglig rankning?

Definitionerna är som följer. Månadsvis: Rankningen baseras på det värde som beräknas varje månad. Den visar ett ackumulerat värde. Endast energikostnaden visar ett medelvärde. Ett nytt värde beräknas nästa månad. Värdet uppdateras varje dag så att du kan

Till toppen av sidan

Det finns tre typer av rankning på datorversionen av webbplatsen: månads-, vecko- och daglig rankning. Vilka finns tillgängliga i informationsflödet?

Daglig rankning är tillgänglig.

Till toppen av sidan

Varför får jag ingen världsrankning även om jag har anmält mig?

Om kördata inte uppdateras efter mer än 7 dagar kommer den inte längre att beräkna värdet för daglig rankning. Det tar några dagar att visa uppladdade kördata.

Till toppen av sidan

Vad står trädikonen för?

Trädikonens storlek står för det inlästa antalet ekoträd i tre regioner (Nordamerika, Europa och Japan).

Till toppen av sidan

Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?

Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.

Till toppen av sidan

Världens ekoskog

Världens ekoskog

Vad står trädikonen för?

Trädikonens storlek står för det inlästa antalet ekoträd i tre regioner (Nordamerika, Europa och Japan).

Till toppen av sidan

Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?

Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.

Till toppen av sidan

LOGGA IN FRÅN EN MOBIL ENHET

LOGGA IN FRÅN EN MOBIL ENHET

Vad är ”Kom ihåg mig”?

När du har konfigurerat Enkel inloggning behöver du inte ange ditt användar-ID och lösenord varje gång. Denna tjänst är endast tillgänglig i modeller med en funktion för överföring av individuell igenkänningsinformation.

Till toppen av sidan

Hur ställer jag in ”Kom ihåg mig”?

Ställ in det från din inloggningssida. Denna tjänst är endast tillgänglig i modeller med en funktion för överföring av individuell igenkänningsinformation.

Till toppen av sidan

UNDERHÅLLSVARNINGAR

UNDERHÅLLSVARNINGAR

Vad är en underhållsvarning?

Underhållsvarningarna som visas i din kontrollpanel anpassas till de regelbundna underhållstiderna, baserat på antalet körda kilometer. De är enbart till för vägledning, och de bör inte ersätta behovet av att följa ditt definierade serviceschema baserat

Till toppen av sidan

Vad ska jag göra när jag får en underhållsvarning?

Du bör kontakta din återförsäljare och boka en kontrollservice.

Till toppen av sidan

FIND MY CAR

FIND MY CAR

Platsen som anges för min bil av FIND MY CAR stämmer inte. Hur kan jag se var den egentligen är?

FIND MY CAR fungerar inte om din bil är parkerad i ett underjordsgarage eller i ett område utan nätverkstäckning.

Till toppen av sidan